SFS nr: 1998:1276
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS T 
Utfärdad: 1998-09-17 
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1284
Övrig text: Rättelseblad 2008:46, 2010:714 och 2014:1265 har iakttagits. 
ÄndringsregisterSFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 


Innehåll: