Vad kan du om vägmärken? 

Skulle du klara ett nytt skrivprov?