Etikett: Trafikverket


Handhållen mobiltelefon

Upphör att gälla U:2018-02-01 10 e §/Upphör att gälla U:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779). ….  Read More