Svårare att få alkolås

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås begränsas.  Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag att personer som missbrukar alkohol eller har alkoholberoende inte längre ska kunna få fortsätta köra med sådana villkor. I stället måste en person som har dömts för ….  Read More


Man åtalas – körde med mobil i handen

        Den nya lagen som förbjuder förare att använda mobilen vid bilkörning trädde i kraft för bara en vecka sedan.  Samma dag blev en 52-årig man stoppad på Amiralsgatan i Malmö när han körde med mobilen i handen och ….  Read More


Trafiklärarlegitimation

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta trafikskolor. ….  Read More


Nystart för Nollvisionen i Sverige

Arkiv: Anna Johansson, Infrastrukturminister 03 oktober 2014 – 27 juli 2017   Inriktningsdokument för intensifierat arbete med trafiksäkerhet i Sverige. Ladda ner: Informationsmaterial: Nystart för Nollvisionen (pdf 7 MB) Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla ….  Read More


Mobiltelefon Nytt 1 Februari 2018

Händerna på ratten – inte på mobilen  I dag den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg. Från och med den 1 februari 2018 kommer ….  Read More


Handhållen mobiltelefon

Upphör att gälla U:2018-02-01 10 e §/Upphör att gälla U:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779). ….  Read More