Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.   – För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att ….  Read More


Nya regler för drograttfylleri 1999

  Den 10 juni 1999 Den 1 juli ändras lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. För vägtrafiken införs nollgräns för narkotika. Nollgränsen gäller narkotika enligt narkotikastrafflagen men gäller inte om man använder narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination (1). Här gäller nuvarande ….  Read More


Trafikfarliga läkemedel

Varningstriangeln borttagen Den märkning med varningstrianglar som tidigare fanns på vissa läkemedelsförpackningar var inkonsekvent och har därför tagits bort. Varningstriangeln har ersatts med en text som betonar att det, liksom tidigare, vid bilkörning alltid är viktigt att själv bedöma sin körförmåga, oavsett ….  Read More


Rattfylleri Drogkörningar

Enligt Polis görs ca: 16.000 rattfylleri och drogkörningar varje dygn i Sverige, vilket blir ungefär 5,8 miljoner körtillfällen per år. Enbart alkohol har över tid minskat, medans kombinationen alkohol-droger har ökat. Totalt sett har inte alkoholen i trafiken minskat utan bara omfördelats. ….  Read More


Så ska färre kugga på körproven

  NYHETERi dag  04:00 Det kan bli stora förändringar i utbildningen och proverna som krävs för att ta körkort. – Vi behöver gå till botten med grundproblemet, att man kommer för dåligt förberedd till prov, säger Kristina Hagberg vid Trafikverket. Trafikverket och Transportstyrelsen ser ….  Read More


Nu inleds översynen av ny förarutbildning för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket ser nu gemensamt över förarutbildningen för personbil. Översynen med förslag på förändrad utbildning ska vara klar den 31 oktober i år. Tidpunkten för förändringarna fastställs senare. – Huvuddelen av alla körkortstagare kommer väl förberedda till våra prov, men totalt ….  Read More


Minst 600 liv kunde ha sparats?

600 färre om samma utveckling som i övriga Norden Man kan anta att Sverige har haft ungefär samma utveckling som sina nordiska grannländer när det gäller trafiktillväxt, konjunktur och andra yttre påverkansfaktorer. Man skulle alltså kunna använda utvecklingen för trafikdödade i Danmark, ….  Read More