Kategori: Transportstyrelsen


Långa väntetider till förarprov

Varför? Vad beror det på? De långa väntetiderna beror på att allt fler blir underkända (många omprov orsakar långa köer) både på skriv och körprov, en annan anledningen till detta beror på att allt fler ”chansar” För att bryta denna trend kom ….  Read More


Transportstyrelsen vill återkalla fler körkort bland äldre

Catarina Gisby 2017-08-09     Två allvarliga olyckor orsakade av äldre personer har fått Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund att gå ut och kräva hårdare tag gentemot äldre förare. Men det är fortfarande så att det är de unga förarna som är överrepresenterade ….  Read More


Transportstyrelsen har förenklat reglerna för behörigheterna BE, C1E, CE, D1E och DE

Sedan den 1 februari 2018 har den som vill ha behörighet för att köra med släp möjlighet att göra manöverprovet i trafiken.   Transportstyrelsen har förenklat reglerna för behörigheterna BE, C1E, CE, D1E och DE eftersom det på många orter varit problem med ….  Read More


Nya besiktningsregler

Ha koll på att ditt fordon inte beläggs med körförbud under våren. Det skulle kunna hända i glappet mellan gamla och nya besiktningsregler.   Från och med den 20 maj träder nya besiktningsregler i kraft. De har införts som en anpassning till EU-lagstiftning. ….  Read More