Kategori: Trafiksäkerhet


Trafikdöden 2018

Preliminära uppgifter från Transportstyrelsen Under december 2018 omkom 39 personer och 1369 personer skadades (131 svårt skadade och 1238 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 9 januari 2019. Det är 20 fler omkomna jämfört med december månad ….  Read More


Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.   – För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att ….  Read More


Minst 600 liv kunde ha sparats?

600 färre om samma utveckling som i övriga Norden Man kan anta att Sverige har haft ungefär samma utveckling som sina nordiska grannländer när det gäller trafiktillväxt, konjunktur och andra yttre påverkansfaktorer. Man skulle alltså kunna använda utvecklingen för trafikdödade i Danmark, ….  Read More


Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

  Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer omkom i olyckor på väg enligt den s.k. dödsorsaksstatistiken. På den tiden fanns det bara ca 1 000 bilar. ….  Read More


Många kör mycket för fort

Mer än hälften av alla förare kör för fort, och flertalet av dem kör väldigt mycket för fort. – Många bilister verkar verkligen inte förstå vad det innebär att bryta mot hastighetsgränserna, att till exempel risken för allvarliga olyckor ökar markant, menar ….  Read More


Rekordfå döda i trafiken 2017

ra året omkom 254 personer i den svenska vägtrafiken, det lägsta antalet i modern tid. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.   2016 omkom 270 personer. 2015 var tidigare det året som minst antal omkom i trafiken, 259 personer.  Som mest omkom drygt ….  Read More


Transportstyrelsen vill återkalla fler körkort bland äldre

Catarina Gisby 2017-08-09     Två allvarliga olyckor orsakade av äldre personer har fått Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund att gå ut och kräva hårdare tag gentemot äldre förare. Men det är fortfarande så att det är de unga förarna som är överrepresenterade ….  Read More