Kategori: Trafiklärare


Trafiklärarlegitimation

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta trafikskolor. ….  Read More