Kategori: EU Direktiv


Nya besiktningsregler

Ha koll på att ditt fordon inte beläggs med körförbud under våren. Det skulle kunna hända i glappet mellan gamla och nya besiktningsregler.   Från och med den 20 maj träder nya besiktningsregler i kraft. De har införts som en anpassning till EU-lagstiftning. ….  Read More


Svårare att få alkolås

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås begränsas.  Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag att personer som missbrukar alkohol eller har alkoholberoende inte längre ska kunna få fortsätta köra med sådana villkor. I stället måste en person som har dömts för ….  Read More