Kategori: Blogginlägg


Nystart för Nollvisionen i Sverige

Arkiv: Anna Johansson, Infrastrukturminister 03 oktober 2014 – 27 juli 2017   Inriktningsdokument för intensifierat arbete med trafiksäkerhet i Sverige. Ladda ner: Informationsmaterial: Nystart för Nollvisionen (pdf 7 MB) Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla ….  Read More


Mobiltelefon Nytt 1 Februari 2018

Händerna på ratten – inte på mobilen  I dag den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg. Från och med den 1 februari 2018 kommer ….  Read More


Handhållen mobiltelefon

Upphör att gälla U:2018-02-01 10 e §/Upphör att gälla U:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779). ….  Read More