Kategori: Alkolås


Svårare att få alkolås

Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås begränsas.  Riksdagen antog på onsdagen regeringens förslag att personer som missbrukar alkohol eller har alkoholberoende inte längre ska kunna få fortsätta köra med sådana villkor. I stället måste en person som har dömts för ….  Read More