Trafikdöden 2018

Preliminära uppgifter från Transportstyrelsen

Under december 2018 omkom 39 personer och 1369 personer skadades (131 svårt skadade och 1238 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 9 januari 2019. Det är 20 fler omkomna jämfört med december månad 2017.

29 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 7 var fotgängare som har blivit påkört, 2 var i lastbil och 1 övriga trafikanter. Singelolyckor var under december månad den vanligaste olyckstypen med 11 omkomna, 7 personer omkom i mötesolyckor som var den näst vanligast olyckstypen. 

Av de som omkom i oktober var 10 kvinnor och 29 män, 2 var under 18 år och 19 var 65 år eller äldre.

Medelantalet omkomna i november månad, under de föregående fyra åren 2014-2017, är 23 personer.

Trafikkunskaps Redaktör

Kanske inte så överraskande, med tanke på att man tagit bort i stort sett 1.800 Trafikpoliser av totalt ca:2000 i hel landet. Polisen har inte heller kunnat prioritera de önskade antalet nykterhetskontroller som landade på drygt 900.000 2017, 2018 vet vi ännu inte. Jämför man med ex: 2015-2016 då det gjordes mellan 1,5 – 2 millioner utandningsprov, så är det kanske inte så konstigt. Under mina fyrtio år som jag har arbetat med trafik, utbildningsfrågor föredrag, o,s,v…. kan jag bara konstatera att ca: 50% inte ens vet vad Nollvisionen är? Hur många som dör och skadas i trafiken varje år, inte ens det näst sista året 2017 är medvetenheten om det i stort sett lika med 0%.