Nya regler för drograttfylleri 1999

 

Den 10 juni 1999

Den 1 juli ändras lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. För vägtrafiken införs nollgräns för narkotika. Nollgränsen gäller narkotika enligt narkotikastrafflagen men gäller inte om man använder narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination (1). Här gäller nuvarande regler, dvs den som är så påverkad av narkotikaklassade läkemedel att det kan antas att han eller hon inte kan köra sin bil på ett betryggande sätt skall dömas för rattfylleri.

Undantag från nollgränsen gäller enbart förare som tagit narkotikaklassat läkemedel i den dos som läkaren har ordinerat.

Det förhållandet att någon har ordinerats ett narkotikaklassat läkemedel eller annat läkemedel som kan ge trafikfarlig effekt innebär alltså inte att bilkörning kan ske utan vidare. Föraren måste i samråd med läkaren noga överväga om bilkörning helt eller delvis bör undvikas under behandlingstiden. Det är därför viktigt att den som ordinerats behandling med narkotikaklassade eller andra trafikfarliga läkemedel (olika bedövningsmedel, smärtstillande medel, medel mot epilepsi, olika psykofarmaka, medel mot allergier och andningsbesvär samt vissa hostmediciner) ges en tydlig information om läkemedlets påverkan på körförmågan. Vissa trafikfarliga läkemedel är märkta med en röd triangel. Detta är emellertid ej konsekvent genomfört och principerna håller nu på att ses över. Läkare hänvisas till FASS-text, produktresumé och bipacksedel vid varje förskrivningstillfälle.

Det finns redan idag en regel som säger att en läkare som skriver ut trafikfarliga läkemedel skall upplysa patienten om hur läkemedlet kan påverka reaktionsförmågan och vilka effekter det kan ha som är av betydelse för körförmågan. Apotekspersonal är även skyldig att lämna information i samband med att läkemedlet utlämnas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *