Så ska färre kugga på körproven

 

NYHETER

Det kan bli stora förändringar i utbildningen och proverna som krävs för att ta körkort.

– Vi behöver gå till botten med grundproblemet, att man kommer för dåligt förberedd till prov, säger Kristina Hagberg vid Trafikverket.

Trafikverket och Transportstyrelsen ser gemensamt över hela förarutbildningssystemet för personbilskörkort.

– Det har blivit en väldigt stor provfokusering, vi vill att det egentligen ska bli mer fokuserat på förarutbildning, säger Kristina Hagberg, chef förförarprov på Trafikverket.

Alltför många kuggar på proven, och sedan även på omproven. Statens väg- och transportforskningsinstitut har tidigare kommit fram till att många verkar sakna ”förmågan att värdera sin egen förmåga”, och att de snarare anser att kontrollanten varit för hård. Enligt rapporten övar de inte ens alltid inför nästa prov.

– Framförallt handlar det om självreflektion kontra kravnivån, man behöver helt enkelt medvetandegöra hur man blir en trafiksäker förare, säger Hagberg.

Ingen kostnadsfråga

I översynen ska myndigheten, i samarbete med utbildningsbranschen, se vad som fungerar bra och mindre bra. Man tar också hjälp av Umeå universitet för en forskningsgenomgång.

– Vi ska se om vi kan hitta något hjälpmedel som kan bidra till att guida en blivande förare att skaffa sig en bra förarutbildning.

Även kostnaden för prov och omprov kommer att ses över.

– Vad vi kan se och konstatera är att kostnaden för själva provet inte verkar ha någon effekt. Vi skulle ju önska att man lade både tid och pengar på utbildning i stället, säger hon.

Kunskapsprovet gjordes om

Redan nu har en del förändringar införts. Sedan årsskiftet har kunskapsprovet gjorts om för att de som skriver omprov inte ska få samma frågor igen. Normalt kan omkring 15 prov skrivas utan att samma fråga dyker upp igen. Gränssnittet har gjorts tydligare, och provet inleds med en introduktionsfilm på de 14 olika språk som provet kan göras på.

– Tekniken är också förberedd för att kunna testa kunskaper på andra sätt så småningom.

Översynen ska vara klar den 31 oktober.

– Därefter tar regelarbetet vid. Vi tror att det kommer att vara på föreskrifts-, förordnings- och kanske till och med lagstiftningsnivå, säger hon.

 

Utbildningsledare Trafikskola Sören Kling: Efter nästan fyrtio år sånär som på ett år, har jag arbetat i trafikskolebranschen, haft egen Trafikskola och är Utbildningsledare, så kan jag bara konstatera att: nuvarande Trafikverket ideligen, ideligen kör samma gamla mantra som dess föregångare har gjort i alla tider, nämligen att: utbildningen måste bli bättre. Visst, inget är så bra icke det kan bli bättre är ju känt.

Utbildningen i Trafikskolor har genom åren  förändrats och blivit bättre och bättre, medans provresultaten på Trafikverket bara blivit sämre och sämre. Redan med detta borde man förstå att grundproblematiken inte ligger på det planet i utbildningen. Trafikverket borde snarare ta till sig följande frågor, med all sannolikhet finns svaret på problematiken:

  • Varför kommer körkortstagarna till proven med så bristfälliga kunskaper?
  • Vem eller vilka har gjort detta möjligt?
  • Vem bär ansvaret?

Ja, några fakta är då att konstatera:

  • Inte är det Körkortstagarna,
  • Inte är det Trafikskolor
  • Inte är det privata Handledare  

Men vilka har då gjort det möjligt att hur som helst boka körprov och skrivprov, när helst de passar? Ytterst är det våra Politiker, som aktivt planerat och möjliggjort att det fullt lagligt går att fuska sig fram i ett system som tillåter det och det ska inte Trafikverket skuldbelägga körkortstagarna med. Trafikverket ska absolut inte bortse från det egna ansvar till varför det är som det är och varit. Det finns faktiska lösningar på problemet vilket jag återkommer till i ett senare inlägg.

Hur obekvämt det än månne vara, måste allra ytterst våra Politiker ta ett moget och vuxet ansvar och sätta ner foten och inte bara måna om den egna Populismen. Att en del körkortstagare inte alla gånger förstår vad brister i körutbildningen kan få för konsekvenser i trafiken, det kan ja ta, men när våra Politiker inte heller förstår det då blir jag, allvarligt oroad, det är fullständigt oaccetabelt.

Politiker sviker körkortstagarna och framför all våra unga till en adekvat körutbildning, där det måste finnas fler obligatoriska moment som ska uppfyllas innan prov får bokas. Endast två områden är idag obligatoriska och det är:Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2. Exempelvis mörkerutbildning bör vara obligatoriskt med tanke på att, att övervägande delen av dödade i trafiken 18-24 år sker just under mörker, detta är välkänt, ändå blundar Politiker för fakta. Arbetar vi fullt ut med nollvisionen? Annars är risken att det bara blir Noll Visioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *