Fortsatt allt färre godkända förarprov

Antalet godkända förarprov fortsätter att minska. Bara 45 procent av körproven godkändes under årets första tre månader, och när det gäller kunskapsproven godkändes knappt 42 procent under perioden januari-mars.

 

Trenden är tydlig: Körkortsaspiranternas resultat blir som helhet hela tiden sämre och sämre.
Statistiken för hela 2016 visar att den totala andelen godkända körprov för personbil, det vill säga behörighet B, var 47,76 procent. Kvinnor gjorde något bättre ifrån sig (49,33 procent i godkännandegrad) än män (46,59 procent i godkännandegrad). 

När det gäller kunskapsprov för B-behörighet godkändes totalt 48,35 procent av proven under 2016. Även här klarar sig männen (45,61 procent godkända prov) sämre än kvinnorna (52,21 procent godkända prov). 

Nyligen kom siffrorna för de tre första månaderna 2017. De gör alla i branschen dystra: 
Det totala antalet godkända körprov för januari-mars 2017 var 45,37 procent. (Uppdelat på kvinnor/män är handlar det om 46,79 procent respektive 44,40 procent.) När det gäller kunskapsprovet godkändes 41,84 procent av proven. För kvinnornas del låg godkännandegraden på 46,72 procent, men för männen gäller sensationellt låga 38,85 procent. 

Trafikverkets aktuella statistik hittar du här: http://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/fakta-och-statistik-om-forarprov/Forarprovsstatistik/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *