Handhållen mobiltelefon

Upphör att gälla U:2018-02-01

10 e §/Upphör att gälla U:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779).

Träder i kraft  I:2018-02-01

10 e §/Träder i kraft I:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *